Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2016-17

Οι εγγραφές στην Α’ Τάξη θα γίνουν από 2 Ιουνίου 2016 μέχρι 21 Ιουνίου 2016 (Π/Δ. 201/1998, Ν.4229/2014, N. 4238/2014), για τα παιδιά που γεννήθηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας, το οποίο αναζητείται από το σχολείο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» .
β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (Υ1/Γ.Π.161682/22-12-2008).

γ. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

δ. Αποδεικτικό της  διεύθυνσης  κατοικίας (ΔΕΚΟ ή Συμβόλαιο μίσθωσης κ.λ.π.)

ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.
Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση Βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή  Εκπαίδευσης  Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής  Εκπαίδευσης,  αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή/τριας.

Ώρες εγγραφής: Από 2 Ιουνίου μέχρι 21 Ιουνίου από 08:30 – 09:30   και  13:25 – 14:00(Πληροφορίες 2104615409)
                                                


                                         ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας και οι παρατηρήσεις σας μας δίνουν ώθηση στο να γίνουμε καλύτεροι . Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας .