Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας


Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Απασχόληση στο Κερατσίνι Δραπετσώνα» υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση στη Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας» (ΟΠΣ 464794) του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και ΚΑΛΕΙ τους κατοίκους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας, που πληρούν μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις
Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής:
  Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας
 • ΝΕΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ (έως 25 ετών)
 • ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
 • ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ* (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί απόφοιτοιΠανεπιστημίων, Πολυτεχνικών Σχολών).
     *Σημείωση : i) Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν οι Νέοι Επιστήμονες που να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ.) από την 02/01/2012 και μετά ή έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2011 και
μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2012 και μετά, έχουν προβεί σε
μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο.
ii) Επιπλέον, οι νέοι επιστήμονες πρέπει να είναι ηλικίας έως 34 ετών έως την ημερομηνία έναρξης τους
(εξαιρούνται οι ιατροί και οι γυναίκες με ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο που μπορούν να έχουν ηλικία έως 42 ετών).
Στο πλαίσιο του Σχεδίου υλοποιούνται 18 δράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν: μελέτες, δικτύωση, ενέργειες ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης, κατάρτιση/επιμόρφωση, πληροφόρηση – συμβουλευτική υποστήριξη και συντονισμό -διαχείριση πράξης.
Οι ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν μέσω του τοπικού σχεδίου για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσω των ΚΟΙΝ.ΣΕ.Π (www.keko.gr)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 20/02/2014 ΈΩΣ 14/03/2013
Δικαιολογητικά συμμετοχής*
 1. Δύο (2) φωτογραφίες
 2. Φωτοτυπία Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή Φωτοτυπία διαβατηρίου
 3. Έγγραφα πιστοποίησης τόπου διαμονής (Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας ή Λογαριασμός ΔΕΚΟ κλπ.) ή Υπεύθυνη δήλωση
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή Υπεύθυνη δήλωση
 5. Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών/ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν).
 6. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εάν υπάρχουν).
 7. Για τους ανέργους: Φωτοτυπία κάρτα ανεργίας
 8. Για τους Νέους επιστήμονες: i) Φωτοτυπία Βεβαίωσης έναρξης στην Δ.Ο.Υ. για νέους επιστήμονες (εάν υπάρχει)           και ii) Eκκαθαριστικό σημείωμα από την οικεία Δ.Ο.Υ. για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητας τους  (εάν έχει γίνει η έναρξη επιτηδεύματος).
* Όλα τα δικαιολογητικά τα οποία θα επισυναφθούν με την αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα και η αίτηση συμπληρώνεται με ευθύνη του αιτούμενου.
 • Την αίτηση των ωφελουμένων μπορείτε να τη βρείτε στο ακόλουθο pdf.
 • Ολόκληρη η πρόσκληση προς τους ωφελούμενους εδώ.
Διαδικασία επιλογής
Έπειτα από την συλλογή των αιτήσεων και τον έλεγχο των στοιχείων τους, οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε συνάντηση με εξειδικευμένο σύμβουλο. Η αξιολόγηση της αίτησης κάθε υποψηφίου θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή η οποία θα προβεί στην τελική κατάταξη των ενδιαφερομένων σε επιτυχόντες και επιλαχόντες.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 20/02/2014 ΈΩΣ 14/03/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας και οι παρατηρήσεις σας μας δίνουν ώθηση στο να γίνουμε καλύτεροι . Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας .