Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΌ ΤΟ BLOG ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 
 
 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Δωρεάν μαθήματα ενηλίκων στα ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ


Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι μετά από σημαντικές ενέργειες της Δημοτικής Αρχής με επικεφαλής τον Δήμαρχο της πόλης μας κ. Λουκά Τζανή, ο Δήμος ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία τα Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου μας. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Κατά την επόμενη περίοδο, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα: 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1 ΟΙΚΟΝΟΜΙA - EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
1.1 Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων 25
1.2 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 50
1.3 Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη 25
1.4 Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25
1.5 Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση 25
1.6 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25
1.7 Πράσινη Επιχειρηματικότητα 25
1.8 Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 25
1.9 Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές 25
1.10 Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού 25
1.11 Συμβουλευτική σταδιοδρομίας 25
1.12 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25

2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2.1 Περιβάλλον και καθημερινή ζωή 25
2.2 Γεωργία και Φυσικοί Πόροι 25
2.3 Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις 25
2.4 Οικολογικές λύσεις για το σπίτι 25
2.5 Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή 25
2.6 Ασφάλεια –Ποιότητα Τροφίμων 25
2.7 Αστικοί λαχανόκηποι 25
2.8 Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής 25
2.9 Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25
2.10 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25

3 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50
3.2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50
3.3 Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) 50
3.4 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25
3.5 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) 25
3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50
3.7 Ηλεκτρονική εφημερίδα 50
3.8 Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25

4 ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
4.1 Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα 25
4.2 Βελτιώνω την ορθογραφία μου 25
4.3 Σύνταξη εγγράφων – φορμών 50
4.4 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25
4.5 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25
4.6 Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
4.7 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
4.8 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
4.9 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
4.10 Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
4.11 Κινεζικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
4.12 Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25

5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
5.1 Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 25
5.2 Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο 25
5.3 Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία 25
5.4 Διαχείριση χρόνου 25
5.5 Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων 25
5.6 Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας 25
5.7 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25
5.8 Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες 50
5.9 Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή 25

6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
6.1 Ιστορία της Τέχνης 25
6.2 Εικαστικό Εργαστήρι 50
6.3 Φωτογραφία 25
6.4 Κινηματογράφος 25
6.5 Εργαστήρι δημιουργίας Βίντεο 50
6.6 Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση) 50
6.7 Εργαστήρι μουσικής 50
6.8 Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής 50
6.9 Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 25
6.10 Τοπική Ιστορία 25

7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
7.1 Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25
7.2 Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες Ι 50
7.3 Τσιγγάνοι – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ 50
7.4 Τσιγγάνοι – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή 25
7.5 Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α1) 125
7.6 Κρατούμενοι – Επικοινωνία στην καθημερινή ζωή (Α2) 175
7.7 Κρατούμενοι – Υποστήριξη κρατουμένων 25
7.8 Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες Ι 50
7.9 Μουσουλμανική Μειονότητα – Γλωσσικές δεξιότητες ΙΙ 50
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ΔΩΡΕΑΝ ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης.
Η κατάταξη σε τμήματα μάθησης γίνεται ανάλογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τηρείται σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης. Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη είναι η προσκόμιση φωτοτυπίας της ταυτότητας.
Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, με την επισύναψη της σχετικής αίτησης και αντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας ή αντιγράφου διαβατηρίου (σκαναρισμένου) στο e-mail: kdvm167@gmail.com ή στο fax: 210-4615387.
Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (1οςόροφος Δημαρχείου Κερατσινίου, Ελ. Βενιζέλου 200, πλατεία Λαού) ή στο Κ.Δ.Β.Μ. Κερατσινίου- Δραπετσώνας (Ισόγειο Δημαρχείου Κερατσινίου, είσοδος από οδό Π. Τσουτάκου-πρώην Άρτης).
Επικοινωνία:
9:00-14:00: Τηλ. 213 2074 741, 213 2074681-2 και 13:00-16:00: Τηλ. 213 2074 757
email: kdvm167@gmail.com και fax: 210-4615387

Χώρος Μελέτης και Δραστηριοτήτων

Χώρος Μελέτης και Δραστηριοτήτων  δημιουργήθηκε στο σχολείο μας , όπου τα παιδιά στον ελεύθερο χρόνο και στην ευέλικτη ζώνη θα μπορούν με τους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν και να πλάθουν ιδέες και εργασίες με ένα κοινό στόχο , την ομαδική και δημιουργική απασχόληση . Για την διαμόρφωση του χώρου πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε η δωρεά προς το σχολείο , με πρωτοβουλία μητέρας του σχολείου (κα Γκαλύνα Κ.) , όπου δόθηκαν έπιπλα και εξοπλισμός γραφείου . Τα υπόλοιπα υλικά (κουρτινόξυλα-κουρτίνες) αγοράστηκαν από το Σύλλογο Γονέων , καθώς και από προσφορά γονέων (μοκέτες από το μέλος του ΔΣ κα Στέλλα Λ., κουρτίνες που είχαν δοθεί από κα Δέσποινα Π. ). Συνεργείο του Δήμου τοποθέτησε τα κουρτινόξυλα και έπιπλα  . Γονείς , μέλη του ΔΣ και φίλοι (ευχαριστούμε τον κο Λουκά Δρ) βοήθησαν,στην διαμόρφωση του χώρου και στην μεταφορά των επίπλων που πραγματοποιήθηκε με φορτηγό του Δήμου .

Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν ,πρόσφεραν , βοήθησαν και συνετέλεσαν στο να διαμορφωθεί αυτός ο χώρος .ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

Η Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης οργανώνει σήμερα, Παρασκευή 21 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού, στις 11.00, εκδήλωση με τη συμμετοχή 2.500 παιδιών, τα οποία θα σχηματίσουν μια ανθρώπινη αλυσίδα γύρω από το μνημείο του Παρθενώνα με το σύνθημα: «Αγκαλιάζουμε την Ακρόπολη, Αγκαλιάζουμε τη Δημοκρατία, Αγκαλιάζουμε την Ανθρωπότητα».

Τα παιδιά (όλων των εθνικοτήτων και ΑμεΑ) θα πουν τραγούδια σχετικά με το νόημα της ημέρας ενώ ελικόπτερο της ΕΛ.ΑΣ. θα πραγματοποιήσει λήψεις. Τα παιδιά θα αφήσουν πολύχρωμα μπαλόνια στέλνοντας το μήνυμα της ειρηνικής και δημιουργικής χωρίς διακρίσεις συνύπαρξης των ανθρώπων.

Στις 12.00 θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Θα συμμετάσχουν οι καλλιτέχνες Σόνια Θεοδωρίδου, Αντώνης Ρέμος, Μελίνα Ασλανίδου, Δημήτρης Μπάσης καθώς και ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει η κα Έλντα Πανοπούλου. Παράλληλα, θα λάβουν χώρα και δρώμενα από την ομάδα αρχαίας όρχησης του Θεάτρου «Δόρα Στράτου».

Στην εκδήλωση θα παραστεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Αγαπητοί γονείς και φίλοι , πριν δύο μήνες γονείς και κάτοικοι της γειτονιάς κοινητοποιήθηκαν ακόμη μια φορά , προκειμένου καταγγείλουν στον κο Δήμαρχο την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στην παιδική χαρά πλησίον των σχολικών κτιρίων . Η επιτόπια αυτοψία από τον ίδιο τον Δήμαρχο και οι υποσχέσεις του , μας έδωσαν την εντύπωση ότι θα γίνει άμεσα παρέμβαση για την διαμόρφωση και ανάπλαση της παιδικής χαράς (βλέπε παλαιότερη ανάρτηση) . Μετά από δύο μήνες η κατάσταση της παιδικής  χαράς έχει ως εξής :
- Καθαρίστηκε και βάφτηκαν τα τοιχεία και τα παγκάκια εντός της παιδικής χαράς
- Η διαμόρφωση της παιδικής χαράς δεν έγινε και η κατάσταση των οργάνων και του τάπητα παραμένουν ως έχουν.
- Ζητήθηκε να καλυφθούν τα φρεάτια, να κατεδαφιστούν τοιχεία και να μεγαλώσει ο χώρος των παιδικών οργάνων και του τάπητα γεγονός που δεν έγινε .

Χωρίς ο Σύλλογος μας να έχει την παραμικρή πρόθεση να κρίνει τα έργα σας  κε Δήμαρχε , θέτει ένα ρητορικό ερώτημα :

ΕΧΕΙ ΑΡΑΓΕ, ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ , ΑΝΑΓΚΗ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ,ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ , ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ (κατασκευάζεται εδώ και ένα μήνα στο Κερατζάκι)  Ή ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΟΥΣ ?

Ενημέρωση για την παρέλαση

Η Διεύθυνση του σχολείου σας ενημερώνει ότι την ημέρα της παρέλασης θα πρέπει :

- Την Τρίτη 25/3/14 ο σημαιοφόρος και οι παραστάτες πρέπει να προσέλθουν στον Ιερό Ναό Αγ.Γεωργίου στο Κερατσίνι στις 9:45 π.μ.
- Οι μαθητές που θα παρελάσουν πρέπει να είναι , συνοδευόμενοι από τους γονείς τους στην Πλατεία Κύπρου ( Δημαρχείο Κερατσινίου) στις 10:45 π.μ.
-Μετά το τέλος της παρέλασης οι γονείς πρέπει να παραλάβουν τους μαθητές έξω αό το Super Market Βερόπουλος (Ζαίμη και Λ. Δημοκρατίας).

Η προέλευση και η αποχώρηση των μαθητών θα γίνει μόνο με την συνοδεία των γονέων τους στα σημεία που προαναφέρθηκαν.


Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

΄΄ Πολιτιστική και Δημιουργική Άνοιξη ΄΄

΄΄ Πολιτιστική και Δημιουργική  Άνοιξη ΄΄  με σειρά εκδηλώσεων, δράσεων , διαλέξεων και παραστάσεων αναμένεται το επόμενο δίμηνο , στο σχολείο μας από το Σύλλογο Γονέων σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς , τους μικρούς μαθητές και τους γονείς  . Οι εκδηλώσεις μας θα ξεκινήσουν με την καθιερωμένη έκθεση βιβλίου , που θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 4 Απριλίου έως την Δευτέρα 7 Απριλίου . 

Παράλληλα αυτές τις ημέρες θα επισκεφθούν το σχολείο μας και θα μιλήσουν σε μικρούς και μεγάλους :

το Σάββατο 5/4/14 , ώρα 11:00 η γιατρός πνευμονολόγος Δήμητρα Μπούσιου η οποία θα παρουσιάσει διαδραστικά  απόσπασμα από το βιβλίο ''Οι κούπες του Γιάννη και ο Χάρης και η βαλτόσαυρα '' μέσα από το οποίο θα περάσει μηνύματα σε παιδιά και γονείς για την βλαβερή και κακή συνήθεια του καπνίσματος και τις επιπτώσεις  .
 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ το Σάββατο 5/4/14 ώρα 12:30  ο Γιώργος Λεμπέσης  συγγραφέας μυθιστορημάτων , παραγωγός και ηθοποιός θεατρικών παραστάσεων (βλέπε ΄΄Ψαρόσουπα΄΄ ) ,


ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

την Κυριακή 6/4/14 , ώρα 11:30  ο αγαπημένος συγγραφέας , σεναριογράφος και γνωστός τηλεπαρουσιαστής παιδικών εκπομπών Χρήστος Δημόπουλος , ο οποίος επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ, που τιμήθηκε δυο φορές (2005 και 2008) με το Βραβείο Καλύτερης Ελληνικής Παιδικής Εκπομπής .
Κατά την διάρκεια της έκθεσης βιβλίου θα πραγματοποιηθεί Πασχαλινό BAZAAR με πασχαλινά είδη τα οποία ήδη έχουν ξεκινήσει και φτιάχνουν οι μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και με υλικά που αγόρασε ο Σύλλογος μας , με σκοπό την πώληση και συγκέντρωση χρημάτων , τα οποία θα διατεθούν στα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο και νοσηλεύονται στο ογκολογικό νοσοκομείο Ελπίδα .

Τις μεθεπόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις και διαλέξεις , απο επιστημονικούς ,συλλογικούς φορείς (Χαμόγελο του Παιδιού) και καθηγητές με θεματολογίες σχετικές με την σχολική-ενδοοικογενειακή  βία , ανθρώπινη αξιοπρέπεια και κοινωνικό αποκλεισμό . Οι ημέρες και ώρες που θα πραγματοποιηθούν , θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανάρτηση .


Το μήνα Μάιο θα πραγματοποιηθεί η εθελοντική αιμοδοσία του Συλλόγου μας (Σάββατο 3/5/14) σε συνδυασμό με εκδήλωση και συζήτηση για τους γονείς .Θεατρικές παραστάσεις της θεατρικής ομάδας ΄΄ Μπανανόφλουδες΄΄ και παραστάσεις από τμήματα του σχολείου μας ετοιμάζονται πυρετωδώς  , με αποκορύφωμα τις ανοικτές γιορτές στο προαύλιο χώρο απο τον Σύλλογο μας και το σχολείο στις αρχές Ιουνίου .

Η συμμετοχή σας και το ενδιαφέρον σας θα μας δώσει κουράγιο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο για την επιτυχία αυτών των εκδηλώσεων. 

Με εκτίμηση το Δ.Σ.

Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

Έλεγχοι προόδου Β' τριμήνου -εκδηλώσεις 25ης Μαρτίου

Αγαπητοί γονείς σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή  21/03/14 και ώρα 13:00 , θα δοθούν οι έλεγχοι προόδου -βαθμοί  β' τριμήνου και θα γίνει σχετική ενημέρωση από τους δασκάλους .
 
Καλή επιτυχία και Καλή Πρόοδο σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες !!!!!!!
 
 
Την Δευτέρα 24/03/14 το πρωί θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου , με θεατρικό που έχουν επιμεληθεί και θα παρουσιάσουν οι δασκάλες και μαθητές/τριες από τα τμήματα της ΣΤ' τάξης . Στην συνέχεια και ώρα 11:15 θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης στην Δραπετσώνα .

Σημαντική Ανακοίνωση - Ιατρική Περίθαλψη !!!!

 
 
 
Σας ενημερώνουμε ότι στο Ισόγειο του Δημαρχείου Κερατσινίου, στο Κέντρο Πρόνοιας, λειτουργεί τμήμα υποστήριξης ανέργων (ανασφάλιστων) αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών ανασφάλιστων).
Εκεί μπορούν συνάνθρωποι μας , που δεν έχουν πρόσβαση σε πρωτοβάθμια Ιατρική Περίθαλψη να αποκτήσουν κάλυψη και να ενημερωθούν πάνω σε θέματα ασφάλισης και φαρμάκων. Οι εργαζόμενοι στο Τμήμα επιδεικνύουν μεγάλο ενδιαφέρον και είναι πολύ αποτελεσματικοί.
Για τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσει ο ανασφάλιστος, οι υπάλληλοι μας ενημέρωσαν πως το καλύτερο είναι ο κάθε ενδιαφερόμενος να περάσει από το τμήμα να ενημερωθεί προσωπικά ,γιατί τα δικαιολογητικά διαφέρουν ανά περίπτωση.
Το Δημαρχείο βρίσκεται επί της Οδού Ελ. Βενιζέλου 200 και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 213-2074602.
 
Ευχαριστούμε τους υπαλλήλους του ανωτέρω τμήματος για την άριστη συνεργασία και πληροφόρηση που μας έδωσαν.
 
Με εκτίμηση
το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων 

Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2014

Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας


Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Απασχόληση στο Κερατσίνι Δραπετσώνα» υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση στη Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας» (ΟΠΣ 464794) του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και ΚΑΛΕΙ τους κατοίκους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας, που πληρούν μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις
Να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής:
  Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας
 • ΝΕΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ (έως 25 ετών)
 • ΑΝΕΡΓΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
 • ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ* (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί απόφοιτοιΠανεπιστημίων, Πολυτεχνικών Σχολών).
     *Σημείωση : i) Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν οι Νέοι Επιστήμονες που να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ.) από την 02/01/2012 και μετά ή έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2011 και
μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2012 και μετά, έχουν προβεί σε
μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο.
ii) Επιπλέον, οι νέοι επιστήμονες πρέπει να είναι ηλικίας έως 34 ετών έως την ημερομηνία έναρξης τους
(εξαιρούνται οι ιατροί και οι γυναίκες με ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο που μπορούν να έχουν ηλικία έως 42 ετών).
Στο πλαίσιο του Σχεδίου υλοποιούνται 18 δράσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν: μελέτες, δικτύωση, ενέργειες ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης, κατάρτιση/επιμόρφωση, πληροφόρηση – συμβουλευτική υποστήριξη και συντονισμό -διαχείριση πράξης.
Οι ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν μέσω του τοπικού σχεδίου για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσω των ΚΟΙΝ.ΣΕ.Π (www.keko.gr)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 20/02/2014 ΈΩΣ 14/03/2013
Δικαιολογητικά συμμετοχής*
 1. Δύο (2) φωτογραφίες
 2. Φωτοτυπία Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή Φωτοτυπία διαβατηρίου
 3. Έγγραφα πιστοποίησης τόπου διαμονής (Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας ή Λογαριασμός ΔΕΚΟ κλπ.) ή Υπεύθυνη δήλωση
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή Υπεύθυνη δήλωση
 5. Φωτοτυπία πτυχίου σπουδών/ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν).
 6. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εάν υπάρχουν).
 7. Για τους ανέργους: Φωτοτυπία κάρτα ανεργίας
 8. Για τους Νέους επιστήμονες: i) Φωτοτυπία Βεβαίωσης έναρξης στην Δ.Ο.Υ. για νέους επιστήμονες (εάν υπάρχει)           και ii) Eκκαθαριστικό σημείωμα από την οικεία Δ.Ο.Υ. για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητας τους  (εάν έχει γίνει η έναρξη επιτηδεύματος).
* Όλα τα δικαιολογητικά τα οποία θα επισυναφθούν με την αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα και η αίτηση συμπληρώνεται με ευθύνη του αιτούμενου.
 • Την αίτηση των ωφελουμένων μπορείτε να τη βρείτε στο ακόλουθο pdf.
 • Ολόκληρη η πρόσκληση προς τους ωφελούμενους εδώ.
Διαδικασία επιλογής
Έπειτα από την συλλογή των αιτήσεων και τον έλεγχο των στοιχείων τους, οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε συνάντηση με εξειδικευμένο σύμβουλο. Η αξιολόγηση της αίτησης κάθε υποψηφίου θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή η οποία θα προβεί στην τελική κατάταξη των ενδιαφερομένων σε επιτυχόντες και επιλαχόντες.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 20/02/2014 ΈΩΣ 14/03/2013

Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Στις αρχές του Φεβρουαρίου, τρέχοντος έτους, ξεκινά  τη λειτουργία του το Κ.Ψ.Υ. Κερατσινίου - Δραπετσώνας, το οποίο αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες για πρωτοβάθμιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας των πολιτών του ομώνυμου Δήμου, αλλά και των όμορων δήμων.

Το Κέντρο στεγάζεται σε τρεις ορόφους νεόδμητου κτηρίου επί της Γρηγορίου Λαμπράκη 331 στο Κερατσίνι, με είσοδο από την οδό Αριάδνης 7 Α.

Στις υπηρεσίες που θα προσφέρονται, περιλαμβάνονται :

 • Ψυχιατρική εκτίμηση και θεραπεία
 • Ψυχολογική υποστήριξη
 • Ψυχοκοινωνική παρέμβαση
 • Μετανοσοκομειακή φροντίδα
 • Ανάπτυξη δράσεων πρόληψης και προαγωγής της Ψυχικής Υγείας


Το Κέντρο, το οποίο θα λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  θα δέχεται κατόπιν ραντεβού.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 21042561432104256143, ενώ υπάρχει αναρτημένο πρόσθετο ενημερωτικό υλικό  στο    http://www.dromokaiteio.gr/


ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΤΕΣΤ ΠΑΠ

 Με ανακοίνωση του ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσώνας ενημερώνει τις δημότισες του Δήμου μας για δωρεάν εξετάσεις :ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΤΕΣΤ ΠΑΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΣΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
 
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΜΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ :
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ”
ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ, ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΣΕΣ ΜΑΣ
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ  ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΠΑΠ
ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ & ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 11 ΑΘΗΝΑ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ :  2103645627 - 2103620831
ΑΠΟ ΤΙΣ 10:00 πμ.-14:00 μμ. Καθημερινά εκτός Σαβ/κου.

Πηγή 

Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2014ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ « Η ΠΡΟΟΔΟΣ»
«Υπάρχουν αντίπαλες εκπαιδευτικές πολιτικές για το σχολείο της μόρφωσης  και της ισοελευθερίας;Παραδείγματα και σκέψεις»
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 6:30 μ.μ
Αίθουσα εκδηλώσεων Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά
Ηρώων Πολυτεχνείου 47 1ος όροφος

Εισηγητής:
Γιώργος   Τσιάκαλος
καθηγητής Παιδαγωγικής
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τι θα έπρεπε να κάνει το υπουργείο παιδείας; Ποια εκπαιδευτική  πολιτική θα υπηρετούσε τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών;  Τι θέση θα είχαν σ’ αυτήν την πολιτική οι εκπαιδευτικοί και τα δικαιώματά τους;  Τι θα έπρεπε να κάνει για τα  παιδιά που δεν τα καταφέρνουν; Και για κείνα που τα καταφέρνουν μεν, βαριούνται δε και εξαντλούν το νόημα του σχολείου στους βαθμούς και τα τεστ; Υπάρχει κάποια εκπαιδευτική πολιτική για όλα αυτά; Υπάρχει κάποια εκπαιδευτική πολιτική για την ανάγκη να μάθουν τα παιδιά να σκέφτονται κριτικά τον κόσμο, να τον ονειρεύονται ίσο και ελεύθερο, να εργάζονται και να παλεύουν για το όνειρο αυτό; Τι θα έκανε αυτή η εκπαιδευτική πολιτική με την  πολυτυπία των δημοτικών σχολείων; Με  τη διοίκηση των σχολείων; Με την κατάρρευση κάθε έννοιας εμπιστοσύνης μεταξύ του υπουργείου και της ζωντανής εκπαίδευσης; Τι θα έπρεπε να γίνει με τις δαπάνες;
Σήμερα οι πολιτικές διάλυσης του δημόσιου δωρεάν σχολείου έχουν προχωρήσει πολύ. Αναζητούμε λοιπόν αντίπαλα παραδείγματα και σκέψεις. Το δημόσιο δωρεάν σχολείο είναι το σπίτι μας. Να το υπερασπιστούμε σημαίνει να υπερασπιζόμαστε τα μορφωτικά  δικαιώματα των μαθητών, την πιθανότητα μιας δημοκρατικής κοινωνίας ισότητας και ελευθερίας και τους εαυτούς μας.
Πρώτο βήμα στην αναζήτηση αυτή η συζήτηση με εισηγητή τον καθηγητή παιδαγωγικής του ΑΠΘ Γιώργο Τσιάκαλο, ο οποίος προλόγισε τα τελευταία χρόνια δύο βιβλία. Το «Φινλανδικά Μαθήματα» εξετάζει την περίπτωση μιας πολύ διαφορετικής χώρας, ενώ το «Χτίζοντας ένα δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο στην Αθήνα» μιλάει για μια εμπειρία χωρίς πολιτική αλλαγή, την εμπειρία του 132ου δημοτικού σχολείου της Αθήνας.  Επιπλέον ο καλεσμένος μας διετέλεσε σύμβουλος του υπουργείου Παιδείας της Κύπρου στην πρόσφατη κυβέρνηση του ΑΚΕΛ.