Κυριακή, 26 Μαΐου 2013

Xορήγηση πιστοποιητικών υγείας εγγραφής μαθητών στα σχολεία ΠΕ και ΔΕ
Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Υ3γ/ΓΦ13.1/Γ.Π/οικ.28090/21-3-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας που αφορά στη συγκρότηση κλιμακίων ιατρών για διευκόλυνση των διαδικασιών  χορήγησης πιστοποιητικών υγείας, οι μαθητές με τον κηδεμόνα τους μπορούν να προσέρχονται κατόπιν προσυνεννοήσεως στα κατά τόπους Κέντρα Υγείας, τα εξωτερικά ιατρεία νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ. καθώς και τις μονάδες Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προκειμένου να υποβληθούν δωρεάν στις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις.
Ως περίοδος εξυπηρέτησης των μαθητών ορίζονται οι μήνες Απρίλιος έως Ιούνιο και Σεπτέμβριος έως Οκτώβριο 2013, για το λόγο αυτό παρακαλούμε να ενημερωθούν  σχετικά  οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο υπάρχει σχετική ενημέρωση για τα αρμόδια ιατρικά κλιμάκια:
Επίσης, κατόπιν προφορικής ενημέρωσης από τη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας, σας ενημερώνουμε ότι οι μαθητές μπορούν να εξυπηρετηθούν και από τη μονάδα ΕΟΠΥΥ Νίκαιας κατόπιν προσυνεννόησης στα τηλέφωνα 2104917-651, 4915-262 και 4912-363
καθώς και από τη μονάδα ΕΟΠΥΥ Σαλαμίνας στα τηλέφωνα: 2104651-810 και 4655-177.
Επισυνάπτουμε εκ νέου το σχετικό έγγραφο του Τζανείου Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά (πρώτη αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα σχολεία: Πέμπτη 18 Απριλίου 2013) για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων :
 
Το ΤΖΑΝΕΙΟ Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις απαντήσεις των εμπλεκόμενων Διευθυντών για τα παραπάνω διαστήματα του έτους 2013, δύναται να εξυπηρετήσει τους μαθητές της περιοχής του για την εγγραφή τους στις αντίστοιχες δομές εκπαίδευσης, ως κάτωθι:

 • Το Οδοντιατρικό Ιατρείο, δύναται να δέχεται μαθητές καθημερινά –εκτός των ημερών γενικής εφημερίας του Νοσοκομείου- χωρίς να χρειάζεται προηγούμενο ραντεβού και από ώρα 10:00 έως τις 13:00 (έως 20 μαθητές ημερησίως)

 • Το Παιδιατρικό τμήμα, δύναται να δέχεται μαθητές στα πλαίσια λειτουργίας του τακτικού εξωτερικού Παιδιατρικού ιατρείου, τόσο στο Κεντρικό Νοσοκομείο, (σε καθημερινό επίπεδο και από ώρα 09:00 έως 13:00 εκτός των γενικών εφημεριών του Νοσοκομείου), όσο και στα Πολυϊατρεία  Δραπετσώνας, (εκάστη Παρασκευή και από ώρα 09:30 έως 13:00), κατόπιν ραντεβού μέσω του 1535 για το Νοσοκομείο και στα τηλέφωνα 210 4630100 & 210 4630134 για τα Πολυϊατρεία  Δραπετσώνας, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν εξεταστεί προηγουμένως από Καρδιολόγο (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 16608/11-04-2012 εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ, τα παιδιά σχολικής ηλικίας μπορούν να εξεταστούν από Καρδιολόγο Ενηλίκων και μόνο σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα να συνιστάται η περαιτέρω εξέταση από Παιδοκαρδιολόγο)

 • Το Καρδιολογικό τμήμα, δύναται να δέχεται μαθητές στα πλαίσια λειτουργίας του τακτικού εξωτερικού Καρδιολογικού ιατρείου, τόσο στο Κεντρικό Νοσοκομείο (εκάστη Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και από ώρα 10:00 έως 13:15 εκτός των γενικών εφημεριών του Νοσοκομείου), όσο και στα Πολυϊατρεία  Δραπετσώνας (εκάστη Δευτέρα και Τετάρτη και από 09:30 έως 13:00), κατόπιν ραντεβού μέσω του 1535 για το Νοσοκομείο και στα τηλέφωνα 210 4630100 & 2104630134 για τα Πολυϊατρεία  Δραπετσώνας.

 • Το Οφθαλμολογικό τμήμα, δύναται να δέχεται μαθητές στα πλαίσια λειτουργίας του τακτικού εξωτερικού Οφθαλμολογικο ιατρείου, τόσο στο Κεντρικό Νοσοκομείο (εκάστη Τετάρτη και από ώρα 08:30 έως 13:00 εκτός των γενικών εφημεριών του Νοσοκομείου), όσο και στα Πολυϊατρεία  Δραπετσώνας (εκάστη Τρίτη και από 09:30 έως 13:00) κατόπιν ραντεβού μέσω του 1535 για το Νοσοκομείο και στα τηλέφωνα 210 4630100 & 2104630134 για τα Πολυϊατρεία  Δραπετσώνας.
 •  
 •  
 • ΓΝ Πειραιά «Τζάνειο»
  Οδοντίατρος,  Καρδιολόγος,
  Παιδίατρος,  Οφθαλμίατρος
  Ημ: Καθημερινά  εκτός  ημερών γενικής εφημερίας     
  Ώρες : 10:00 πμ - 13:00 μμ  

  Ημ: Δευτ.- Τετάρτη - Παρασκευή      
  Ώρες : 10:00 πμ - 13:15 μμ   


  Ημ: Δευτέρα, Τετάρτη      
  Ώρες : 9:30 πμ - 13:00 μμ   


  Ημ: Καθημερινά εκτός των γενικών εφημεριών     
  Ώρες : 9:00 πμ - 13:00 μμ   


  Ημ: Παρασκευή       
  Ώρες : 9:30 πμ - 13:00 μμ   

  Ημ: Τετάρτη      
  Ώρες : 8:30 πμ - 13:00 μμ   


  Ημ: Τρίτη       
  Ώρες : 9:30 πμ - 13:00 μμ  
  Χωρίς ραντεβού στο ΤΕΙ


  Στο ΤΕΙ του Κεντρικού Νοσοκομείου  κατόπιν ραντεβού & στα 
  Πολυϊατρεία Δραπετσώνας  με ραντεβού  

  Στο ΤΕΙ του Κεντρικού Νοσοκομείου  κατόπιν ραντεβού &

  στα  Π.Δραπετσώνας  με ραντεβού  

  Στο ΤΕΙ του Κεντρικού Νοσοκομείου  κατόπιν ραντεβού &  στα Πολυιατρεία
  Δραπετσώνας  με ραντεβού  
  1535 για τα ΤΕΙ του Νοσοκομείου,


  2104630100,
  2104630134 για
  Π.Δραπετσώνας 

  1535 για τα ΤΕΙ του Νοσοκομείου,


  2104630100,
  2104630134  

  1535 για τα ΤΕΙ του Νοσοκομείου,

  2104630100,
  2104630134 
  Εκτός των γενικών εφημεριών


  Εκτός των γενικών εφημεριών του Νοσοκομείου


  Εκτός των γενικών εφημεριών του Νοσοκομείου

  Εκτός των γενικών εφημεριών του Νοσοκομείου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας και οι παρατηρήσεις σας μας δίνουν ώθηση στο να γίνουμε καλύτεροι . Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας .