Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

Διαδικασία εγγραφής – επιλογής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων

Σας γνωρίζουμε ότι για την εγγραφή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια), για
το σχολικό έτος 2012-2013, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών που επιθυμούν να
συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Μουσικό
Σχολείο της περιοχής τους κατά το χρονικό διάστημα από 10-31 Μαΐου.
Οι υποψήφιοι για επιλογή και φοίτηση στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών
Σχολείων δεν στερούνται του δικαιώματος υποβολής αίτησης για συμμετοχή στις
διαδικασίες εισαγωγής σε άλλο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο.
Στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι (Δημοτικού,
ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής για το σχολικό έτος 2012-2013 θα διενεργηθεί
από τις αρμόδιες επιτροπές οι οποίες θα οριστούν από τον Περιφερειακό (/ντη Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπ/σης και θα πραγματοποιηθούν από 20 έως 22 Ιουνίου. Η διαδικασία επιλογής θα ξεκινήσει ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία της Χώρας την Τετάρτη 20-6-2012 και θα διαρκέσει μία, δύο ή τρεις ημέρες ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων.
Μη έναρξη της διαδικασίας επιλογής την 20-6-2012 επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση , εφόσον προκύψουν και τεκμηριωθούν σοβαροί λόγοι.

Οι θεματικές ενότητες, στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι, είναι:
«Ρυθμός», «Ακουστική Ικανότητα», «Φωνητική Ικανότητα», «(Διάκριση
Ηχοχρωμάτων» και προαιρετικά ένα μουσικό όργανο (Ευρωπαϊκό ή Παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της Κατωτέρας Σχολής.

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων που εξετάζονται, γίνεται σύμφωνα με τη 60235/Γ7/26-5-2011(ΦΕΚ 1012/τ.Β’ /26-5-2011) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ.Γ2/3850/16.6.1998 (ΦΕΚ 658/τ.Β/1.7.1998) απόφασης Υπουργού Παιδείας, (Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» .
Οι γονείς των υποψηφίων μαθητών των Μουσικών Σχολείων Αττικής και Πειραιά έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία (1) μόνο αίτηση στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους.
  • Μουσικό Σχολείο Πειραιά: τηλ: 210-4204426

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας και οι παρατηρήσεις σας μας δίνουν ώθηση στο να γίνουμε καλύτεροι . Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας .