Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

Βραβείο Αειφόρου Σχολείου


                 
 

Προς τα σχολεία της χώρας Δημόσια και Ιδιωτικά                                         7-11-11
(Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, Ειδικά)

2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός
Βραβείο Αειφόρου Σχολείου

Αγαπητοί διευθυντές και εκπαιδευτικοί,
Το Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού επιθυμώντας να συνεισφέρει στη δημιουργία κινήτρων για τα σχολεία, συνεχίζει για δεύτερη χρονιά, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων το θεσμό-διαγωνισμό «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου». Βασικός στόχος είναι οι μαθητές να αναπτύξουν συμπεριφορές που συνάδουν με τις αρχές της αειφορίας. Δηλαδή από τις αρχές της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της οικολογικής βιωσιμότητας. Το «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» συμβάλλει στην υποστήριξη και στην ανάδειξη των προσπαθειών  των σχολείων για στροφή προς την αειφορία.
Κατά την περσινή χρονιά (2010-11), που ήταν η πρώτη του διαγωνισμού,  συμμετείχαν 140 σχολεία όλων των βαθμίδων από όλη τη χώρα. Δόθηκαν 3 πρώτα βραβεία  και 24 διακρίσεις. Τα σχολεία που πήραν τα πρώτα βραβεία ήταν τα εξής: 2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου Κορινθίας2ο 6/θέσιο Πειραματικό  Δημοτικό Σχολείο του  Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο και  το ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α’  της Πάτρας.
Σε κάθε σχολείο, κάθε χρονιά οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές αναλαμβάνουν σημαντικές πρωτοβουλίες , σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις που αφορούν στο πεδίο του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της ανθρώπινης υγείας, της τέχνης κτλ. Το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου ωθεί το σχολείο να ενοποιήσει τις επιμέρους δράσεις στην κατεύθυνση της αειφορίας και να επινοήσει νέες πιο επιδραστικές και καινοτόμες. Επίσης παρωθεί ώστε τα (σημαντικά) επιτεύγματα κάθε σχολείου να μορφοποιούνται και να ενισχύονται στην κατεύθυνση ενός πιο «πράσινου», πιο φιλικού για τους μαθητές, πιο δημοκρατικού, πιο αποδοτικού σχολείου, ανοικτού στην τοπική κοινωνία και στα ρεύματα της καινοτομίας.
Το «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου»  είναι ένας διαγωνισμός μεταξύ σχολείων με στόχο το συνολικό «πρασίνισμα» του σχολείου. Κύρια επιδίωξη είναι
  η ενσωμάτωση της ιδέας της αειφορίας σε κάθε πλευρά της ζωής του σχολείου, δηλαδή στη διοίκηση, στη μαθησιακή διαδικασία, στη διαχείριση των κτηρίων, στις μετακινήσεις από και προς το σχολείο, στις σχέσεις μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, στον τρόπο που καταναλώνεται η ενέργεια, το χαρτί κ.ά.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια-Λύκεια, Ειδικά Σχολεία). Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) μπορούν να συμμετέχουν εκτός συναγωνισμού και λαμβάνουν ειδικό αναμνηστικό συμμετοχής. Τα σχολεία διαγωνίζονται για καλύτερες επιδόσεις σε τρεις γενικούς τομείς:
Α. Τον παιδαγωγικό
Β. Τον κοινωνικό και οργανωσιακό
Γ. Τον περιβαλλοντικό

Για κάθε ένα από τους τομείς αυτούς υπάρχουν συγκεκριμένοι «δείκτες» (κριτήρια), διαφορετικά για κάθε κατηγορία σχολείων, με βάση τα οποία γίνεται η σύγκριση των επιτευγμάτων κάθε σχολείου με τα αντίστοιχα των σχολείων της ίδιας κατηγορίας που συμμετέχουν στο διαγωνισμό.  
Η δήλωση συμμετοχής των σχολείων  γίνεται ηλεκτρονικά  στην ιστοσελίδα του Βραβείου (www.aeiforosxoleio.gr) από 20 Οκτωβρίου μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2011. Στη συνέχεια τα σχολεία αναπτύσσουν τις δράσεις τους σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με στόχο να ανταποκριθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερους δείκτες,  και προς το τέλος Μαΐου εισάγουν τα στοιχεία-αποδείξεις των δράσεων στην ιστοσελίδα του Βραβείου. Το σχολείο υιοθετεί την «ολιστική σχολική προσέγγιση» δηλαδή τη συμμετοχή όλης της σχολικής κοινότητας στην κοινή προσπάθεια (Διεύθυνση, εκπαιδευτικοί, γονείς, βοηθητικό προσωπικό του σχολείου, Τοπική Αυτοδιοίκηση, συνεργαζόμενοι φορείς και πρόσωπα).  Υποστηρικτικό υλικό για τα σχολεία υπάρχει στην ιστοσελίδα.
Τα έπαθλα και οι διακρίσεις που θα δοθούν φέτος θα ανακοινωθούν λίγο αργότερα. Ό,τι χρειάζεται να γνωρίζουν ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί σχετικά με τον διαγωνισμό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Βραβείου www.aeiforosxoleio.gr. Τα σχολεία συμμετέχουν στον διαγωνισμό «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» προαιρετικά.
Για περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις σε ερωτήματα απευθύνετε μήνυμα στο aeiforo@gmail.com  ή στο kalariv1@sch.gr ή τηλεφωνήστε στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού τηλ. 210 3225245 (εσωτ. 1). Υπεύθυνος και συντονιστής του διαγωνισμού είναι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κ. Δημήτριος Καλαϊτζίδης. Διαβάστε παρακάτω το  μήνυμα του συντονιστή.

Για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

  Ο Πρόεδρος                                                                                    Η Γραμματέας

Ιωάννης Μιχαήλ                                                                          Λούλα Κέρτσικωφ

Μήνυμα του υπεύθυνου και συντονιστή του διαγωνισμού «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου»

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές,
Να μην αφήσουμε το έξω μαύρο να μαυρίσει την ψυχή μας. Να κάνουμε την φρικτή συγκυρία ευκαιρία να ξαναβρεθούμε, να δημιουργήσουμε και να ξανασυστήσουμε τις συλλογικότητές μας, να έλθουμε εγγύτερα ο ένας με τον άλλον, να αναπτύξουμε την αλληλεγγύη μας, να στοχαστούμε και να αναστοχαστούμε πάνω στην πρόσφατη ιστορία μας και να δώσουμε συλλογικές και αισιόδοξες απαντήσεις στην απαισιοδοξία και στην παραίτηση.
Μέσα από το αειφόρο σχολείο να ξαναενώσουμε το διασπασμένο σχολείο, να ξανακολλήσουμε τα κομμάτια του θρυμματισμένου από τον ατομικισμό και τον σκληρό ανταγωνισμό σχολείου, να δώσουμε ένα εσωτερικό αγώνα να γίνουμε ένα όλον, ένας οργανισμός μάθησης, εμπειρίας, αισθήματος και αποτελέσματος.
Ξαναστήνοντας στα πόδια του ένα μοντέλο αλληλεγγύης και συλλογικής προσπάθειας, να αλλάξουμε το σχολείο σε κάτι που θα το μισούμε λιγότερο και θα το δεχόμαστε περισσότερο, να το αλλάξουμε σε χώρο συνδιαλλαγής, σε χώρο διαλόγου, σε χώρο-πεδίο ανάδειξης ιδεών μέσα από την επιχειρηματολογία και τη συμμετοχική συζήτηση-διαλεκτική.
Το αειφόρο σχολείο δεν μας καλεί για επενδύσεις σε νέα και καινοτόμα τεχνολογικά προϊόντα «πράσινης» τεχνολογίας. Ασφαλώς και αυτά έχουν θέση στο σχολείο μας. Ωστόσο, το αειφόρο σχολείο μας καλεί να δούμε τη ζωή μας στο σχολείο ως τη ζωή μας μέσα στη μικροκοινωνία, να δούμε τις σχέσεις μας, τα παράγωγά τους, τη συμπεριφορά μας και τις επιπτώσεις της, την κατανάλωσή μας και το αποτύπωμά της πάνω στο σώμα του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.
Δεν αφηνόμαστε να μας παρασύρει η παραίτηση, η λευκή σημαία, η πετσέτα στο καναβάτσο! Θέλουμε να αγωνιστούμε συλλογικά για να κάνουμε το σχολείο μας χώρο όπου θα ανθίσουν όλα τα άνθη των ιδεών και δεν θα ανθίσουν μάταια. Από την δική μας προσπάθεια θα προκύψει το καινούργιο, το νέο, το πιο φωτεινό και πιο ελπιδοφόρο.
Συμμετέχουμε όλοι και όλες με όλες μας τις δυνάμεις. Δίνουμε και παίρνουμε σ’ αυτό το κοινό των ιδεών, καινοτομιών, προσπαθειών. Μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο και πολλοί μαζί κάνουμε νέα και όμορφα πράγματα.
Λέμε όχι στο έξω μαύρο, λέμε ναι στο μέσα φως.
Λέμε ναι στο αειφόρο σχολείο, λέμε ναι στο πυρφόρο σχολείο των ιδεών, της συνεργασίας.
Σχηματίζουμε μια μεγάλη ελληνική κοινότητα σχολείων της χαράς, της συνομιλίας, της συνεργασίας, της ανταλλαγής καλών ιδεών και ωραίων δράσεων.
Είμαστε όλοι μαζί μια μεγάλη δύναμη που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα από μέσα προς τα έξω με μια μεγάλη χρωματιστή έκρηξη που θα βάψει με χρώματα χαράς τη μαυρίλα και την απόγνωση.
Είμαστε πολλοί και θα γίνουμε όλοι γι αυτό πρέπει να είμαστε κοντά.
Δημήτρης Καλαϊτζίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας και οι παρατηρήσεις σας μας δίνουν ώθηση στο να γίνουμε καλύτεροι . Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας .