Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011

Οδηγίες για προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού λόγω καθυστέρησης στη χορήγηση των βιβλίων

Η πρωτοφανή καθυστέρηση της έκδοσης των εκπαιδευτικών βιβλίων θα  έχει σαν αποτέλεσμα την έναρξη του νέου σχολικού έτους και των μαθημάτων χωρίς βιβλία και με μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών να έχουν υποβάλει αιτήσεις συνταξιοδότησης ενώ παράλληλα οι διορισμοί νέων εκπαιδευτικών είναι ελάχιστοι. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εξέδωσε εγκύκλιο για παροχή οδηγιών προς τους Διευθυντές και εκπαιδευτικούς η οποία αναφέρει τα εξής :


Αρ.Πρωτ.98446/Γ1/01-09-2011/ΥΠΔΒΜΘ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ A΄
Πληροφορίες: Κ. Παπαχρήστος
Τηλέφωνα : 210 - 34.43.605, 210 - 34.42.243
ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την Προετοιμασία Εκπαιδευτικού Υλικού και Διδακτικών εργαλείων για τη λειτουργία σχολικών μονάδων το σχολικό έτος 2011-2012»
Σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν ενημέρωσής μας από τον ΟΕΔΒ, με την έναρξη του διδακτικού έτους 2011-2012 είναι πιθανή η μη έγκαιρη αποστολή μέρους των σχολικών εγχειριδίων στις σχολικές μονάδες.
Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και προκειμένου να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ολιγοήμερη καθυστέρηση της αποστολής των σχολικών εγχειριδίων, το Υπ. ΠΔΒΜΘ προέβη στις ακόλουθες ενέργειες:
1. Ανάρτηση όλων των διδακτικών βιβλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην πλατφόρμα «ψηφιακό σχολείο» (http://digitalschool.minedu.gov.gr/). Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι Εκπαιδευτικοί των σχολείων, μπορούν να έχουν πρόσβαση και να αξιοποιούν το σχετικό υλικό, με κάθε πρόσφορο τρόπο για τους ίδιους και τους μαθητές τους.
2. Διανομή σε όλους τους μαθητές ενός DVD, στο οποίο θα εμπεριέχονται τα σχολικά εγχειρίδια. Έτσι οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα και στο σπίτι τους ηλεκτρονικά να μελετούν τα μαθήματα.
3. Για την αντιμετώπιση της δυσκολίας αυτής οι Διευθυντές και οι Εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων μεριμνούν για την έγκαιρη εκτύπωση, αναπαραγωγή και διανομή του απαραίτητου εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές.
Καλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να δώσουν τις απαραίτητες κατευθύνσεις και οδηγίες:
• Στους Δ/ντές Δ/νσεων ώστε να παράσχουν κάθε δυνατή βοήθεια στους εκπαιδευτικούς για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία την παρούσα δυσκολία προς όφελος των μαθητών μας, λαμβάνοντας υπόψη και τον πίνακα αποστολών από τον ΟΕΔΒ που θα τους κοινοποιηθεί.
• Στους Προϊσταμένους Επιστημονικής & Παιδαγωγικής καθοδήγησης να στηρίξουν παιδαγωγικά τις σχολικές μονάδες στην προσπάθειά τους αυτή, σε συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους.
Με ευθύνη-πρωτοβουλία του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων, θα γίνει διαχείριση του θέματος με βάση τις ανάγκες που θα προκύψουν, βρίσκοντας την προσφορότερη λύση για την προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού.
Το Υπ. ΠΔΒΜΘ θα σας ενημερώνει συνεχώς για οτιδήποτε νεώτερο προκύπτει σχετικά με την αποστολή των σχολικών βιβλίων και την συνολική λειτουργία των σχολικών μονάδων.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Πολλές ονομασίες δόθηκαν για το νέο σχολείο ( αναμορφωμένο , ψηφιακό , νέο...) το οποίο απαξιώνεται καθημερινά και συνεχίζει να επιβαρύνει τις οικογένειες που δοκιμάζονται καθημερινά και πιθανόν θα καλεστούν να συνεισφέρουν ακόμα περισσότερο διότι το κόστος , για τις χιλιάδες φωτοτυπίες που θα χρειαστούν για την εκτύπωση των βιβλίων , την συντήρηση των εκτυπωτικών μηχανημάτων και τα αναλώσιμα , είναι αδύνατον να καλυφθεί από τα μειωμένα κονδύλια στις σχολικές επιτροπές .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας και οι παρατηρήσεις σας μας δίνουν ώθηση στο να γίνουμε καλύτεροι . Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας .