Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α' ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

1. Στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και συγκεκριμένα στην Α` τάξη αυτών εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων κατόπιν επιλογής
Τα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια περιλαμβάνουν τις παρακάτω κατευθύνσεις:
α. Εικαστικών Τεχνών
β. Θεάτρου - Κινηματογράφου
γ. Χορού
Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις.
Η διαδικασία επιλογής διενεργείται κατά το χρονικό διάστημα από 20 μέχρι 30 Ιουνίου κάθε σχολικού έτους και σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά το χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 11 Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους.

2. Ο αριθμός των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α` τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων καθορίζεται με απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης............

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας και οι παρατηρήσεις σας μας δίνουν ώθηση στο να γίνουμε καλύτεροι . Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας .