Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

Έκδοση νέων πιστοποιητικών γέννησης

Σας παραθέτουμε έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορά την έκδοση νέων πιστοποιητικών γέννησης γι αυτούς που κατοικούν στους νέους καλλικρατικούς Δήμους καθώς και διευκρινίσεις που απεστάλησαν απο το 1ο Γραφείο Π.Ε. :


Θέμα :   Έκδοση νέων πιστοποιητικών γέννησης από τη Β΄ ως Στ τάξη του Δημοτικού σχολείου λόγω κατάρτισης νέου Δημοτολογίου και Μητρώου Αρρένων των νέων Δήμων που συστήνονται με το Ν.3852/2010
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010), με τη νέα αρχιτεκτονική της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με το άρθρο 12 του Π.Δ. 497/1991 που αφορά τον «Κώδικα Διαταγμάτων για τα δημοτολόγια» οι αριθμοί Δημοτολογίου και Μητρώου Αρρένων των μαθητών που φοιτούν ήδη στο Δημοτικό Σχολείο έχουν επαναριθμηθεί.
Ως εκ τούτου, απαιτείται  η προσκόμιση νέων πιστοποιητικών γέννησης από τους γονείς και κηδεμόνεςτων μαθητών που φοιτούν από τη Β΄ ως Στ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.
Όπου αυτό δεν είναι εφικτό, τα πιστοποιητικά να αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τους Δ/ντες των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με το άρθρο 1 της με αριθΔΙΑΡ/Α/18532/18-8-2006 Υ.Α.  (ΦΕΚ 1309Β).
Παρακαλούνται οι Δ/ντές Π.Ε όπως προωθήσουν άμεσα το παρόν έγγραφο στις σχολικές μονάδες.
                                                                                                  
                                                                              Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                             ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ                         


Στό έγγραφο που απέστειλε το 1ο Γραφείο Π.Ε. διευκρινίζονται τα εξής:

1. Όσοι μαθητές είναι εγγεγραμμένοι σε Δήμους της χώρας που δεν έχουν συγχωνευθεί με άλλους , να μην προσκομίσουν νέο πιστοποιητικό γέννησης γιατί σε αυτούς τους Δήμους δεν έχει αλλάξει κάτι στο δημοτολόγιο(π.χ. τέτοιος είναι ο Δήμος Πειραιά)
2. Όσοι μαθητές είναι εγγεγραμμένοι σε Δήμους της χώρας που  έχουν συγχωνευθεί με άλλους , να  προσκομίσουν το  νέο πιστοποιητικό γέννησης γιατί  αυτοί οι Δήμοι έχουν επαναριθμήσει τα δημοτολόγια τους και τα Μητρώα Αρρένων.(π.χ. τέτοιος είναι ο Δήμος Δραπετσώνας-Κερατσινίου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας και οι παρατηρήσεις σας μας δίνουν ώθηση στο να γίνουμε καλύτεροι . Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας .