Παρασκευή, 6 Μαΐου 2011

Πρόσληψη Σχολικών Τροχονόμων


ΘΕΜΑ : Πρόσληψη Σχολικών Τροχονόμων

            Ο Σύλλογος μας κατόπιν ενεργειών του , δρομολόγησε την διαδικασία ώστε και το δικό μας σχολείο να αποκτήσει την νέα σχολική χρονιά, σχολικούς τροχονόμους , όπως και δικαιούται βάση του νόμου.
            Το σχολείο μας δικαιούται δύο (2) σχολικούς τροχονόμους , τους οποίους ορίζει και εγκρίνει η σχολική επιτροπή κατόπιν πρότασης του Συλλόγου Γονέων , για την επιλογή των ατόμων.  Προκειμένου ο Σύλλογος προτείνει δύο άτομα στην σχολική επιτροπή άμεσα, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υπογράψουν και να υποβάλουν στα μέλη του Συλλόγου σχετική αίτηση , έως την επόμενη Τετάρτη 11 Μαΐου 2011 , με την οποία θα δηλώνεται την επιθυμία σας για την ανάληψη της θέσης του σχολικού τροχονόμου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας (11/5/11) και ώρα 18:00, θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση Γονέων στην οποία θα ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες και θα πραγματοποιηθεί μυστική ψηφοφορία για την επιλογή των δύο θέσεων.
        
            Αναφορικά με τα καθήκοντα και τις απολαβές του σχολικού τροχονόμου ισχύουν τα εξής:

1.                  Από την έναρξη του νέου σχολικού έτους θα καταβάλλεται στους εθελοντές σχολικούς τροχονόμους που προσφέρουν υπηρεσία σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας       εκπαίδευσης , αποζημίωση ύψους 176,00 ευρώ μηνιαίως από τις σχολικές επιτροπές , για την κάλυψη των εξόδων κίνησης τους.
2.             Η αποζημίωση θα καταβάλλεται στα άτομα που προσφέρουν σχετικές υπηρεσίες τις ημέρες λειτουργίας του σχολείου και κατά το διάστημα προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών από αυτό.
3.                 Η εν λόγω αποζημίωση μειώνεται αναλογικά, όταν δεν προσφέρονται υπηρεσίες όλες τις ημέρες λειτουργίας του σχολείου και όταν αυτές προσφέρονται μόνο κατά την προσέλευση ή την αποχώρηση των μαθητών. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί το υπόλοιπο ποσό να διατίθεται σε επιπλέον άτομο που καλύπτει αυτά τα κενά.
4.              Οι ημέρες εκπαίδευσης του εθελοντή σχολικού τροχονόμου, που θα γίνει σε συνεργασία Δήμου και τροχαίας , θεωρούνται ως ημέρες παρεχόμενης υπηρεσίας.
               Η αποζημίωση δεν υπόκειται σε καμιά κράτηση, πλην του χαρτοσήμου αποδείξεως (1%) του ΟΓΑ (20%επί του χαρτοσήμου).
6.        Παραστατικό καταβολής της αποζημίωσης είναι το διπλότυπο πληρωμής της σχολικής επιτροπής, το οποίο εκδίδεται κατόπιν βεβαίωσης του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας, για τις ημέρες και ώρες που ο εθελοντής σχολικός τροχονόμος παρείχε υπηρεσία.
7.                Οι εθελοντές σχολικοί τροχονόμοι δεν ασφαλίζονται σε κανέναν ασφαλιστικό φορέα.                                                                                                  
            Μετά την ανάθεση των καθηκόντων θα δοθούν οι ανάλογες οδηγίες , πληροφορίες και εξοπλισμός από την τροχαία και το αρμόδιο τμήμα του Δήμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλια σας και οι παρατηρήσεις σας μας δίνουν ώθηση στο να γίνουμε καλύτεροι . Ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας .