Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2011

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ

Το Υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο προς τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες διευθύνσεις και τις σχολικές μονάδες με θέμα :<Προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς της νέας γρίπης> αποστέλλει τις ακόλουθες οδηγίες με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της : http://www.syllogosgoneon4dsd.com/p/blog-page_4531.html